May 17, 2022

भाताच्या पिकाचे रोपे तयार करताना घ्यावयाची काळजी

भातावर बहुसंख्य लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. हे पीक प्रामुख्याने दक्षिण भारतात घेतले जाते. महाराष्ट्रात हे पीक कोकणात प्रामुख्याने घेतले जाते. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी भात मुख्य …